Strona główna > O firmie > Historia

Historia

1951

Powstaje Warszawskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych z siedzibą przy ul. Wolskiej 123. Głównym celem firmy jest zabezpieczenie realizacji budownictwa przemysłowego w Warszawie oraz w sąsiadujących regionach. Zatrudnienie wynosi około 500 pracowników.

1962

Zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Warszawie. Firma prowadzi działalność przede wszystkim na terenie kraju. Na bazie zaplecza, środków technicznych i kadry budowlanej P.I.P. “INSTAL” w Warszawie zostaje utworzone Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Płocku oraz Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Białymstoku.

“INSTAL” w Warszawie przejmuje kadrę i zaplecze techniczno-produkcyjne Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Wentylacyjnych “KLIMAT” mieszczące się w Warszawie przy ul. Siennickiej 29. Dzięki temu profil produkcji rozszerza się na wykonawstwo wielu typów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność eksportową prefabrykatów do budowy rurociągów gazowych oraz paliwowych. Głównymi odbiorcami są: ZSRR, Rumunia, Czechosłowacja, Ghana i Egipt.

1971

P.I.P. “INSTAL” w Warszawie rozpoczyna działalność eksportową w zakresie dostaw, robót i usług budowlano-montażowych, m.in. w RFN, ZSRR, NRD, Iraku.

RFN: budowa elektrofiltrów dla elektrowni i ciepłowni celem uzyskania zmniejszonej emisji pyłów.
ZSRR: budowa stacji tłocznych dla rurociągów paliwowych.
NRD: remonty zakładów energetycznych oraz elektrowni, budowa fabryki kineskopów.
Irak: budowa stalowni, fabryki kabli oraz elektrofiltrów dla wszystkich irackich cementowni.
Zatrudnienie wynosi ok. 2500 osób, w tym ok. 1500 osób w kraju oraz ok. 1000 za granicą.
W latach 70-tych z zaplecza technicznego P.I.P. “INSTAL” powstają samodzielne przedsiębiorstwa: INSTAL w Białymstoku, INSTAL w Nasielsku, INSTAL w Bełchatowie i INSTAL w Płocku.

1993

Na mocy ustawy o prywatyzacji państwowe przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w pracowniczą spółkę akcyjną pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL WARSZAWA S.A. Prezesem Zarządu i współwłaścicielem zostaje Jan Czyżyk. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

2007

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL WARSZAWA S.A., będąc jedną z największych i najdłużej istniejących firm instalacyjnych w Polsce, wchodzi do struktury SEEN Holding. Prezesem Zarządu zostaje Ryszard Wasiak. Firma realizuje kompleksowo instalacje sanitarne i mechaniczne wraz z rozruchem. Oprócz tradycyjnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych, wykonuje skomplikowane systemy rurowe międzyobiektowe na stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i przemyśle.

2009

Zmiana nazwy firmy z P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A. na INSTAL WARSZAWA S.A.

W strukturach spółki zostaje utworzony Pion Badawczo-Wdrożeniowy, którego zespół badawczy będzie pracować nad innowacyjnymi technologiami i produktami mającymi zastosowanie w budownictwie przemysłowym, inżynierii środowiska i obiektów wielkokubaturowych.

2012

Dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Przyłuski zostaje Prezesem Zarządu. Spółka realizuje kontrakty instalacyjne oraz prężnie działa w sektorze komunalnym.

2013

Na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołany Andrzej Grygo, który z powodzeniem rozwija działalność firmy na rynku gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.
Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies