O nas

INSTAL WARSZAWA S.A.

Jest jedną z większych i najdłużej istniejących firm budowlano-instalacyjnych w Polsce. Od ponad 60 lat realizuje kontrakty w Polsce i na świecie. Firma specjalizuje się w kompleksowych realizacjach w zakresie:

  • Instalacji przemysłowych
  • Gospodarki odpadami
  • Gospodarki wodno-ściekowej
  • Technologii basenowej
  • Instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacji grzewczych i chłodniczych
  • Instalacji technologicznych

W skład zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, którzy podczas swojej kariery zawodowej zrealizowali szereg inwestycji związanych z budową obiektów przemysłowych, wodno-ściekowych, gospodarki odpadowej oraz użyteczności publicznej (centra edukacyjne, sportowe, biurowce, hotele, szpitale).

Spółka czyni starania, aby podtrzymać tradycje i osiągnięcia założonego w 1951 roku Przedsiębiorstwa, utrzymując jakość robót na wysokim poziomie technicznym, zgodnym z aktualnie obowiązującymi standardami.

W firmie funkcjonuje „Polityka jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Gwarancją osiągnięcia wytyczonych celów jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy:

  • Zarządzanie Jakością PN–EN ISO 9001,
  • Zarządzanie Środowiskowe PN–EN ISO 14001,
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-ISO 45001.

INSTAL WARSZAWA S.A. jest członkiem Krajowej Izby Budownictwa, Związku Pracodawców Budowlanych oraz członkiem-założycielem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Zapraszamy do współpracy.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies