Obiekty energetyczne

Projektowanie i budowa:

  • ciepłownie,
  • elektrociepłownie,
  • spalarnie odpadów komunalnych,
  • spalarnie odpadów niebezpiecznych,