Strona główna > Realizacje > Gospodarka wodno-ściekowa
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŻYRARDOWIE
Termin realizacji:
2020-2022
Inwestor:
PGK „ŻYRARDÓW”
Lokalizacja:
Żyrardów
Zakres prac:
Przebudowa oczyszczalni oraz pompowni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ELBLĄGU
Termin realizacji:
2020-2021
Inwestor:
EPWiK w Elblągu
Lokalizacja:
Elbląg
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁOMŻY
Termin realizacji:
2020-2022
Inwestor:
MPWiK w Łomży
Lokalizacja:
Łomża
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BIAŁOBRZEGACH
Termin realizacji:
2019-2021
Inwestor:
Gmina Białobrzegi
Lokalizacja:
Białobrzegi
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Termin realizacji:
2019-2022
Inwestor:
PWiK Sp.z o.o. w Mińsku Mazowieckim
Lokalizacja:
Mińsk Mazowiecki
Zakres prac:
Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI EŁCKIEJ
Termin realizacji:
2019-2020
Inwestor:
PWiK Sp.z o.o. Ełk
Lokalizacja:
Nowa Wieś Ełcka
Zakres prac:
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MOGILNIE
Termin realizacji:
2019-2021
Inwestor:
Gmina Mogilno
Lokalizacja:
Mogilno
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE DUŻYM (GM. GRODZISK MAZ.)
Termin realizacji:
2019 - 2021
Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Maz.
Lokalizacja:
Chrzanów Duży gm. Grodzisk Maz.
Zakres prac:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
STACJA OBSŁUGI SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO W MARKACH
Termin realizacji:
2019 - 2021
Inwestor:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Marki
Zakres prac:
Zadanie 3 – Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach
SUW WIELISZEW
Termin realizacji:
2018-2021
Inwestor:
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Modernizacja Zakładu Północnego - Etap II.B (zaprojektuj i wybuduj).
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW POWIŚLE II W WARSZAWIE
Termin realizacji:
2018-2020
Inwestor:
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zaprojektuj i wybuduj).
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JAWORZNIE
Termin realizacji:
2018-2020
Inwestor:
Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Jaworzno
Zakres prac:
Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb Etap II
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DĘBLINIE
Termin realizacji:
2018-2020
Inwestor:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Dęblin
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie
POMPOWNIA „MOCZYDŁO” W WARSZAWIE
Termin realizacji:
2018-2019
Inwestor:
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych „Moczydło”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PIŃCZOWIE
Termin realizacji:
2018-2020
Inwestor:
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Pińczów
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TCZEWIE
Termin realizacji:
2018-2019
Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Tczew
Zakres prac:
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni (projektuj i buduj)
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPATÓWKU
Termin realizacji:
2017-2018
Inwestor:
Gmina Opatówek
Lokalizacja:
Opatówek
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SUŁKOWICACH
Termin realizacji:
2017-2019
Inwestor:
Gmina Chynów
Lokalizacja:
Sułkowice
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych (projektuj i buduj)
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JÓZEFOWIE
Termin realizacji:
2017-2019
Inwestor:
Miasto Józefów
Lokalizacja:
Józefów
Zakres prac:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOŚCIANIE
Termin realizacji:
2017-2019
Inwestor:
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Kościan
Zakres prac:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GARWOLINIE
Termin realizacji:
2016-2018
Inwestor:
PWiK w Garwolinie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Garwolin
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie
POMPOWNIA ŚCIEKÓW NOWODWORY W WARSZAWIE
Termin realizacji:
2016-2017
Inwestor:
MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Modernizacja pompowni ścieków Nowodwory – w zakresie ogólnobudowlanym i technologicznym
OCZYSZCZALNIA „POŁUDNIE” - DEZODORYZACJA
Termin realizacji:
2016-2017
Inwestor:
MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Opinia techniczna i serwisowanie instalacji dezodoryzacji
STACJA POMP KANAŁOWYCH „POWIŚLE” w WARSZAWIE
Termin realizacji:
2015-2017
Inwestor:
MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Budowa kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”
Oczyszczalna ścieków w Jędrychówku
Termin realizacji:
2014-2015
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu
Lokalizacja:
Jędrychówek k. Morąga
Zakres prac:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku
Zakład Wodociągu Praskiego
Termin realizacji:
2013-2015
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego
Pompownia ścieków Saska Kępa
Termin realizacji:
2013-2015
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Modernizacja przepompowni Saska Kępa I – S2
Podczyszczalnia ścieków w Płocku
Termin realizacji:
2013-2015
Inwestor:
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Płock
Zakres prac:
Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy
Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie gm. Zagnańsk
Termin realizacji:
2013-2014
Inwestor:
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Barków gm. Zagnańsk
Zakres prac:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartkowie
Stacja Uzdatniania Wody „Kędzierak”
Termin realizacji:
2013
Inwestor:
PWiK Mińsk Mazowiecki
Lokalizacja:
Mińsk Mazowiecki
Zakres prac:
Kompleksowa modernizacja
Oczyszczalnia Ścieków Czajka w Warszawie
Termin realizacji:
2012-2013
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych w budynkach administracyjno-biurowych i laboratoryjnych i magazynowych na Oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gm. Mogielnica
Termin realizacji:
2011-2013
Inwestor:
Gmina Mogielnica
Lokalizacja:
Mogielnica
Zakres prac:
Modernizacja oczyszczalni ścieków (Q = 1750m3/d) i budowa kanału sanitarnego (o dł. 6,9 km) Mogielnica - Kozietuły Nowe
Kanalizacja sanitarna gm. Daleszyce – etap II
Termin realizacji:
2010-2015
Inwestor:
Gmina Daleszyce
Lokalizacja:
Daleszyce
Zakres prac:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Marzysz, Borków, Słopiec
Kanalizacja sanitarna gm. Daleszyce – etap I
Termin realizacji:
2010-2012
Inwestor:
Gmina Daleszyce
Lokalizacja:
Daleszyce
Zakres prac:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (dł. 19,4 km) i pompowniami ścieków dla miejscowości Suków, gm. Daleszyce - etap I
Kanalizacja sanitarna gm. Dobre
Termin realizacji:
2010-2011
Inwestor:
Gmina Dobre
Lokalizacja:
Dobre
Zakres prac:
Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami kanał sanitarny D, E, F wraz z kanałami bocznymi Dobre ul. Poniatowskiego, ul. Laszczki, ul. Przemysłowa
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gm. Rusinów
Termin realizacji:
2010-2011
Inwestor:
Gmina Rusinów
Lokalizacja:
Rusinów
Zakres prac:
Budowa sieci kanalizacyjnej (dł. 12,5 km) w Rusinowie wraz z oczyszczalnią ścieków o wydajności Qmax.=230 m3/d
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gm. Baranowo
Termin realizacji:
2010-2011
Inwestor:
Gmina Baranowo
Lokalizacja:
Baranowo
Zakres prac:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranowo (Qmax = 400 m3/d) i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dł. 34,3 km) dla msc. Baranowo, Orzoł, Budne-Sowięta, Czerwińskie, Oborczyska, Czarnotrzew, Lipowy Las, Orzołek
Zakład Wodociągu Centralnego – instalacja ozonowania
Termin realizacji:
2009-2010
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Wykonanie rurociągów technologicznych, konstrukcji wsporczej, montaż urządzeń technologicznych - ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym
Zakład Wodociągu Praskiego – system neutralizacji chloru
Termin realizacji:
2009
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Wykonanie modernizacji systemu neutralizacji chloru w budynku chlorowni
Zakład Wodociągu Centralnego – projekt instalacji ozonowania
Termin realizacji:
2009
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Wykonanie projektu technologicznego w zakresie produkcji i dozowania ozonu
Oczyszczalnia Ścieków Czajka w Warszawie - Spalarnia
Termin realizacji:
2008-2013
Inwestor:
MPWiK S.A. w Warszawie
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Projekt, dostawa i montaż instalacji sanitarnych w obrębie działki STUOŚ w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.:"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków CZAJKA (termiczna utylizacja osadów ściekowych)" w Warszawie

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies