Strona główna > Realizacje > Obiekty przemysłowe
SIEĆ RADARÓW METEREOLOGICZNYCH
Termin realizacji:
2020-2023
Inwestor:
IMGiW
Lokalizacja:
Polska
Zakres prac:
Budowa i modernizacja 10 radarów meteorologicznych w ramach sieci POLRAD
SILOS CUKRU W CHEŁMŻY
Termin realizacji:
2018-2019
Inwestor:
Nordzucker Polska S.A.
Lokalizacja:
Chełmża
Zakres prac:
Budowa kompletnego silosu na cukier o pojemności 50 000t
ELEKTROWANIA POŁANIEC – OCZYSZCZANIE SPALIN
Termin realizacji:
2016-2017
Inwestor:
ENGIE Energia Polska S.A
Lokalizacja:
Połaniec
Zakres prac:
Projekt i budowa instalacji dodawania kwasu mrówkowego do zawiesiny absorbującej instalacji odsiarczania spalin 
ROZBUDOWA ZAKŁADU PIEKARNICZEGO OMAR
Termin realizacji:
2017
Inwestor:
Zakład Piekarniczy „Omar”
Lokalizacja:
Kielce
Zakres prac:
Budowa budynku produkcyjnego
ELEKTROWNIA OPOLE – SILOSY MAGAZYNOWANIA POPIOŁU
Termin realizacji:
2015-2016
Inwestor:
PGE GIEK S.A.
Lokalizacja:
Opole
Zakres prac:
Budowa 3 zbiorników żelbetowych do magazynowania popiołu o pojemności 27 000 m3 każdy
ELEKTROWNIA OPOLE – STACJA UZDATNIANIA WODY
Termin realizacji:
2015-2018
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Lokalizacja:
Opole
Zakres prac:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole (projektuj i buduj)
ELEKTRWONIA KOZIENICE – SILOSY MAGAZYNOWANIA POPIOŁU WRAZ Z INSTALACJĄ DO TRANSPORTU POPIOŁU
Termin realizacji:
2014-2017
Inwestor:
Enea Wytwarzanie S.A.
Lokalizacja:
Kozienice
Zakres prac:
Wykonanie kompleksowych robót konstrukcyjno-budowlanych, montażowych i instalacyjnych dla zbiorników retencyjnych popiołu wraz z instalacją do transportu popiołu (projektuj i buduj)
COCA-COLA – Hala rozlewni napojów gazowanych
Termin realizacji:
2013
Inwestor:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.
Lokalizacja:
Radzymin
Zakres prac:
Modernizacja instalacji wentylacji w wykonaniu higienicznym w hali rozlewni napojów gazowanych wraz montażem centrali wentylacyjnej o wydajności 65 000 m3/h
Elektrownia Połaniec
Termin realizacji:
2012-2013
Inwestor:
GDF Suez Energia Polska S.A.
Lokalizacja:
Połaniec
Zakres prac:
Wykonanie infrastruktury odwodnień placów biomasy i sieci p.poż.
Laboratorium mikrobiologiczne w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola w Radzyminie
Termin realizacji:
2012
Inwestor:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.
Lokalizacja:
Radzymin
Zakres prac:
Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w wykonaniu higienicznym w budynku laboratorium mikrobiologicznego w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola
Baza Paliw nr 10 w Kawicach
Termin realizacji:
2010
Inwestor:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Kawice
Zakres prac:
Wykonanie instalacji p.poż. frontu kolejowego na terenie bazy paliwowej
Elektrownia BEŁCHATÓW – Pylon Wschodni i Pylon Zachodni
Termin realizacji:
2009-2011
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
Lokalizacja:
Bełchatów
Zakres prac:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż elementów zewnętrznych systemu wentylacji dla obiektów - Pylon Wschodni i Pylon Zachodni
Elektrownia BEŁCHATÓW – Budynek Sorbentu
Termin realizacji:
2009-2011
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
Lokalizacja:
Bełchatów
Zakres prac:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż elementów systemu wentylacji w Nawie elektrycznej Budynku Sorbentu
Elektrownia BEŁCHATÓW - Budynek Pompowni Wody Chłodzącej
Termin realizacji:
2009-2011
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
Lokalizacja:
Bełchatów
Zakres prac:
Wyprodukowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji elementów systemu wentylacji i ogrzewania awaryjnego w Budynku Pompowni Wody Chłodzącej
Elektrownia BEŁCHATÓW – Budynek Filtrów
Termin realizacji:
2009-2011
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
Lokalizacja:
Bełchatów
Zakres prac:
Wyprodukowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji elementów systemu wentylacji, ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego w Budynku Filtrów
Baza Paliw nr 13 w Zawadówce
Termin realizacji:
2009-2010
Inwestor:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Zawadówka
Zakres prac:
Wykonanie obwodowej sieci przeciwpożarowej i przekładki sieci wodociągowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa instalacji przeładunkowych gazu i instalacji przeciwpożarowych
Elektrownia Bełchatów - Blok 858 MW
Termin realizacji:
2009
Inwestor:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
Lokalizacja:
Bełchatów
Zakres prac:
Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych w budynku nastawni oraz pylonów wschodnim i zachodnim
Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie
Termin realizacji:
2009
Inwestor:
Przemysłowe Centrum Optyki S.A.
Lokalizacja:
Warszawa
Zakres prac:
Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i instalacji chłodzenia w pomieszczeniu napylarek w budynku Przemysłowego Centrum Optyki
Zakład Produkcji Etanolu w Goświnowicach k/Nysy
Termin realizacji:
2008-2009
Inwestor:
Bioagra S.A.
Lokalizacja:
Goświnowice
Zakres prac:
Wykonanie montażu urządzeń z zakresu dostaw Inwestora oraz montaż rurociągów i armatury dla instalacji wyparnej, instalacji suszarni oraz instalacji granulacji. Próby szczelności, uruchamianie urządzeń, uczestnictwo w odbiorach
Fabryka FRITO LAY w Tomaszowie Mazowieckim
Termin realizacji:
2008-2009
Inwestor:
FRITO LAY sp. z o.o.
Lokalizacja:
Tomaszów Mazowiecki
Zakres prac:
Wykonanie instalacji wewnętrznych mechanicznych i sanitarnych: wodnych, gazowych, kanalizacji bytowo-gospodarczej, instalacja c.o., c.t., klimatyzacja, chłód, wentylacja, kotłownia, zabezpieczenie p.poż., automatyka oraz projekt powykonawczy
Zakład produkcyjny Mennicy Metali Szlachetnych
Termin realizacji:
2009
Inwestor:
MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A.
Lokalizacja:
Radzymin
Zakres prac:
Wykonanie dokumentacji projektowej procesowej i wykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. oraz kotłowni dla Hali produkcyjnej z zapleczem socjalno biurowym oraz budynkiem biurowym

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.
Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies