Gospodarka wodno-ściekowa

Przepompownia ścieków Ochota w Warszawie
Oczyszczalnia ścieków dla Grodziska Mazowieckiego – gospodarka osadowa
Oczyszczalnia oraz pompownia ścieków w Żyrardowie
Oczyszczalnia ścieków w Elblągu
Oczyszczalnia ścieków w Łomży
Oczyszczalnia ścieków w Białobrzegach
Oczyszczalnia ścieków
w Mińsku Mazowieckim
Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie
Oczyszczalnia ścieków dla Grodziska Mazowieckiego – gospodarka ściekowa
Stacja obsługi samochodu specjalistycznego w Markach
SUW Wieliszew - Etap II.B