Obiekty przemysłowe

Osadniki ścieków kwaśnych KGHM
Sieć radarów meteorologicznych IMGiW
Silos cukru w Chełmży
Elektrownia Połaniec – oczyszczanie spalin
Zakład Piekarniczy OMAR
Elektrownia Opole – silosy magazynowania popiołu
Elektrownia Opole – stacja uzdatniania wody
Elektrownia Kozienice – silosy magazynowania popiołu wraz z instalacją do transportu popiołu
COCA-COLA – Hala rozlewni napojów gazowanych
Elektrownia Połaniec – kanalizacja deszczowa
COCA-COLA – - laboratorium mikrobiologiczne
Install