Obiekty energetyczne

EC Siekierki – instalacja odprowadzania spalin
PEC Włodawa – biomasa
PEC Siedlce - kogeneracja
Ciepłownia biomasowa w Sanoku
EC Pruszków – kogeneracja
Blok energetyczny (spalarnia RDF) w Krośnie
EC Pruszków – kotłownia gazowo-olejowa
Kogeneracja dla Warszawy - Nocznickiego
Kogeneracja dla Warszawy - Jutrzenki
Elektrownia Opole – silosy magazynowania popiołu
Elektrownia Kozienice – silosy magazynowania popiołu wraz z instalacją do transportu popiołu
Install