Obiekty energetyczne

EC Pruszków – kogeneracja
Blok energetyczny (spalarnia RDF) w Krośnie
EC Pruszków – kotłownia gazowo-olejowa
Kogeneracja dla Warszawy - Nocznickiego
Kogeneracja dla Warszawy -- Jutrzenki
Elektrownia Opole – silosy magazynowania popiołu
Elektrownia Kozienice – silosy magazynowania popiołu wraz z instalacją do transportu popiołu