Władze spółki

Zarząd

Andrzej Grygo
Prezes Zarządu
Jacek Dziubek
Wiceprezes ds. rozwoju

Prokurenci

Andrzej Sękowski
Dyrektor ds. Audytu i Analiz​
Prokurent
Krzysztof Górlicki​
Dyrektor Pionu Budownictwa Inżynieryjnego​
Prokurent
Justyna Ryzińska
Dyrektor Pionu Technicznego​
Prokurent
Anna Gondecka ​
Dyrektor Pionu Finansowego​
Prokurent

Rada Nadzorcza

Rafał Lipiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej​
Bernhard Albers
Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Górski
Sekretarz Rady Nadzorczej