Władze spółki

Zarząd

Andrzej Grygo
Prezes Zarządu
Jacek Dziubek
Wiceprezes ds. rozwoju
Małgorzata Hawro
Wiceprezes ds. finansowych

Prokurenci

Andrzej Sękowski
Dyrektor ds. Audytu i Analiz​
Prokurent
Krzysztof Górlicki​
Dyrektor Pionu Budownictwa Inżynieryjnego​
Prokurent
Justyna Ryzińska
Dyrektor Pionu Technicznego​
Prokurent
Anna Gondecka ​
Dyrektor Pionu Finansowego​
Prokurent
Krzysztof Ksionek ​
Dyrektor Pionu Budownictwa Energetycznego​
Prokurent

Rada Nadzorcza

Zbigniew Górski
Przewodniczący Rady Nadzorczej​
Bernhard Albers
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Joachim Basler
Sekretarz Rady Nadzorczej
Install